Skip links

Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yıkılmasına karar verilen binanın yıkılabilmesi için binanın sınırları içerisinde bulunduğu ilçe belediyesinden yıkım ruhsatı almadan yıkıma başlanamamaktadır.
Konut yapımında “müteahhit yapım sözleşmesi” ve imzalanması ne kadar zorunlu ise aynı şekilde “müteahhit yıkım sözleşmesi” ve yıkım fenni teknik sorumlusunun olması da gerekmektedir.
Yıkım sözleşmesinde, yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu (inşaat mühendisi); noter onaylı yıkım teknik sorumluluk taahhüdü vermelidir. Yıkım fenni teknik sorumlusunun inşaat mühendisleri odasından “işyeri tescil belgesi” ve “serbest inşaat mühendisi” belgelerine sahip olması zorunludur.

YIKIM-KAZI RUHSATI ALINMASINA AİT, BELGE AŞAMALARI
1 – Yıkım Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
2 – Kimlik Fotokopisi
3 – Son Ay Vizeli Tapu Kaydı
4 – Vekil ise Vekaletin Aslı ve fotokopisi
5 – İmar Durumu Aslı ve Fotokopisi
6 – Onaylı Numarataj Krokisi Aslı
7 – Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Alınan Riskli Yapı Tespit Formu
8 – Muhtarlıktan Alınan Her Bağımsız Bölümün Tahliye Edildiğine Dair Belge
9 – İlgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden Her Bağımsız Bölüm İçin İlişik Kesme Belgelerinin Asılları
10 – İlgili Elektrik İdaresinden Her Bağımsız Bölüm İçin İlişik Kesme Belgelerinin Asılları
11 – Doğalgaz Her Bağımsız Bölüm İçin İlişik Kesme Belgelerinin Asılları
12 – Fenni Mesul İnşaat Mühendisi Noterden Onaylı Taahhütnamesi
13 – Mal Sahibi Fenni Mesul Atama Yazısı
14 – Yıkım Sözleşmesi
15 – Müteahhit Evrakları (Oda Kaydı Aslı, Vergi Levhası, İmza Sirküsü Aslı)
16 – Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi

SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması
SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması
Belediyeye noterden,yıkım ve kazı,teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi (Yıkım yapacak firma ve teknik sorumlu)
Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı
Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması
Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, güzergah alınması
Yıkım ve kazı ruhsatı alınması

Yorum yapın