Skip links

İmar Durum Belgesi Nedir?

İmar durumu belgesi arsanız hakkında temel ana bilgileri içermektedir.

İmar durumu belgesi arsanız hakkında genellikle şu ana bilgileri içermektedir:

 • Mevcut arsanızda inşaat yapılıp yapılamayacağını,
 • Arsanızın yandaki parsellerle şuu’lu olup olmadığını,
 • TAKS taban alan katsayısını (Binanızın arsaya oturum m2’sini)
 • KAKS kat alan kat sayısını (Binanızın yapılabilir toplam m2’sini)
 • Arsanızın bitişik ya da ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe çekme mesafelerinizi
 • Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,
 • Arsanızda yola terk olup olmadığını,
 • Arsanıza tevhit *(Birleştirme) işlemlerinin gerekip gerekmediğini,
 • Arsanızda ifraz ** (ayırma) işlemlerinin gerekip gerekmediğini,
 • Maksimum (h) bina yüksekliğinizi
 • Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)
 • Arsanızın en, boy ölçülerini,
 • Su basman yüksekliğinizi belirtmektedir

*İfraz (Ayırma): tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

**Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

Yorum yapın