Skip links

Kentsel Dönüşüm

FAALİYET ALANLARI

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında mevcut yapınızın depremde can ve mal güvenliğinizin riskini belirlemek için yapılarınızın test edilmesidir. Ayrıca, ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoklarının alan bazında modarinizasyon çalışmasını kapsamaktadır.

Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan (1) kişinin tapu, nüfus cüzdanı,dilekçe, tapudan alınmış Bağımsız Bölüm listesi ile bakanlıkça lisanslandırılmış FER AY ANALİZ Proje Müh. Mim. Müşavir. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (Lisans No:15T1230)  başvuruda bulunmanız yeterlidir.  Başvurunuzu firmamıza yapmanız durumunda, binanızda gerekli teknik incelemeleri yapacak ve binanız için Riskli Yapı Tespiti Raporunu hazırlayacaktır. Rapor Bakanlıkça onaylandıktan sonra Bakanlık binanın Tapu kaydına Risklidir Şerhi koyar.

Şerh yazısının bir örneği tüm kat maliklerine gitmektedir ve dileyen malik 15 gün içinde Bakanlığa; Riskli Yapı Raporu için itirazda bulunabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞAMALARI

İlgili Belediye İmar Müdürlüğü’ne başvurularak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

Riskli Yapı Tespit Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz, nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge(Tapu Kaydı) ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK’ e başvuru yapılır.

BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK’ in binanızda yapacağı teknik
inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Riskli Yapı Tespit Raporu hazırlanır.

Hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde sunulur.

Bakanlık; Risk Yapı Tespit Raporunu 15 gün içinde inceleyerek onaylar. Rapor  sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne 
Riskli Yapı şerhi koyulur.

İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız bulunmaktadır.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imzalanır.

Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için yeni binanıza ait tüm projeler FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK tarafından hazırlanır ve belediyeden ruhsatlandırılır.

Binanızın yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir.)

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur. Binanın bulunduğu ile göre kira yardımı miktarları değişmektedir. Kira yardımı geri ödemesiz ve 18 ay süre ile sınırlıdır.

Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile
 seçeceği müteahhit - inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.