Skip links

Proje Mühendislik

FAALİYET ALANLARI

Proje Mühendislik

FER AY ANALİZ, binaların planlaması, tasarımı ve özellikle proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. FER AY ANALİZ, binalar kapsamında aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

 • Konut
 • Ticari
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Kamu
 • Endüstri

FER AY ANALİZ, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile bina projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

 • Mimari ve Mühendislik Tasarımı
  • Mimari Tasarım
  • Geoteknik Hizmetler (Kazı ve İksa)
  • Statik ve Dinamik Tasarım (Betonarme, Çelik, Prekast, vb.)
  • Altyapı Sistemleri Tasarımı (Drenaj, Temiz Su, Pis Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon, Fiber Optik vb.)
  • Peyzaj / Çevre Düzenleme Tasarımı
  • Elektrik Sistemler Tasarımı (Güç Temini ve Dağıtımı, Jeneratör, UPS, Aydınlatma, Ölçüm, Topraklama, Bina Otomasyon, Giriş Güvenlik, CCTV, Telefon, Anons, Yangın Alarm, vb.)
  • Mekanik Sistemler Tasarımı (Temiz / Pis / Sıcak / Soğuk Su, Isıtma, Havalandırma, Klima, Yangın Söndürme, Asansör, Yürüyen Merdiven, Yüzme Havuzu, vb.)
 • Proje Yönetimi
 • Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması
 • İnşaat ve Saha Kontrolluğu ve Yönetimi
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği

FER AY ANALİZ, üstlendiği projelerinde;

 • Ekonomik
 • Modern,
 • Emniyetli,
 • Estetik,

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

Geoteknik Proje

Şirketimiz, bünyesindeki tecrübeli teknik personeller ile; İnceleme alanında yapılan zemin araştırmaları,  inşa edilecek yapının mühendislik özellikleri,  depremsellik,  ekonomi ve güvenlik göz önünde bulundurularak uygulanacak zemin iyileştirme/iksa/temel altı kazık sisteminin hesabının yapılması ve projelendirilmesidir.

 • TAŞIYICI KAZIK TASARIMLARI
 • DERİN KAZI DESTEKLEME (İKSA) PROJELENDİRMELERİ
 • FORE KAZIK VE ANKRAJLI DERİN KAZI PROJELENDİRME
 • JET GROUTING PROJELENDİRME
 • DİYAFRAM DUVARLI DERİN KAZI PROJELENDİRMELERİ
 • MİNİ KAZIKLI ANKRAJLI DERİN KAZI PROJELENDİRME
 • STRUT (ÇELİK PAYANDA) PROJELENDİRME
 • GENEL VE ÖZEL İSTİNAT YAPILARI PROJELENDİRMELERİ
 • TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA ANALİZİ
 • ŞEV STABİLİTESİ
 • SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Yapı Güçlendirme

Betonarme Yapı Tasarım

Yığma Yapı Tasarım

Endüstriyel Yapı Tasarım