Skip links

Deprem Dayanım Testi

FAALİYET ALANLARI

Deprem Dayanım Testi

Eviniz, İşyeriniz, Sağlık Kurumunuz, Eğitim Kurumunuz veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ile Okul, Tüm Eğitim Yapıları, Hastane, Sağlık Yapıları, Poliklinik, Fabrikalar, Üretim Tesisleri, Kamu Binaları, Spor Salonları, Her Çeşit Yapı  için İzmir Riskli Yapı Tespiti, İzmir Kentsel Dönüşüm, İzmir Deprem Dayanıklılık Testi, İzmir Deprem Performans Analizi, İzmir Güçlendirme, İzmir Güçlendirme Uygulamaları, İzmir Karbon Elyaf Güçlendirme, İzmir FRP Güçlendirme, İzmir İnşaat Taahhüt, İzmir İnşaat Hukuku, İzmir Mühendislik Firmaları  olmak üzere FER AY ANALİZ Türkiye Genelinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı Lisanslı Kuruluş olarak 10 yıllık tecrübesi  ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

İzmir Riskli Yapı Tespiti

Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında riskli yapı can ve mal güvenliğiniz içinde yaşadığınız, çalıştığınız veya hizmet verip hizmet aldığınız binaların depreme karşı güvenli olup olmadığının tespitidir. Binanızın deprem riskli olup olmadığının anlaşılması için konusunda uzman şirketler tarafından yapılan teknik tespitlere de riskli yapı tespiti denir. Genel olarak binanız eski, depreme dayanıksız,  ekonomik ömrünü tamamlamış ve yapılan riskli yapı tespiti çalışmaları sonucunda da depreme güvenli olmadığı belirlenirse binanız riskli yapıdır. Binanızın depreme güvenli olup olmadığı için ister BİLGİ amaçlı isterse RESMİ amaçlı olarak binanıza risk tespiti yaptırıp binanıza deprem dayanıklılık raporu alabilirsiniz.

Binanızın riskli yapı tespiti çalışmalarında bu konuda uzman ve güvenilir şirketler ile çalışmak oldukça önemlidir. Binanızın BİLGİ amaçlı isterse RESMİ amaçlı riskli yapı tespit çalışmaları ile binanızın depreme karşı güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilme süreçlerinde BİZİMLE iletişime geçip merak ettiğiniz tüm detayları öğrenip tüm hizmet almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Riskli Yapı Tespiti, Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm kapsamında çalışan şirketimiz tüm süreci eksiksiz bir şekilde yürütüp sizi süreç hakkında bilgi sunacaktır.

İzmir Deprem Dayanıklılık Testi Raporu

 • Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü,
 • Binanıza ait proje yok ise binanızın Rölevesinin çizilmesi,
 • Her katta Karot ile beton numune alınması ve alınmış beton numunelerin ŞİRKETİMİZE AİT YAPI LABORATUVARIMIZDA basınç testlerinin yapılması,
 • Her katta kolon, betonarme perde, kirişlerde röntgen ile donatı tespitinin yapılması,
 • Elde edilen veriler ışığında Yapının Bilgisayarda 3 Boyutlu Similasyonunun Yapılarak Deprem Dayanıklılığının Belirlenmesi,
 • Tüm yapılan çalışmalar sonucu Binanıza ait Deprem Dayanıklılık Testi Raporunun hazırlanması.

 

Mevcut binalarımızın deprem güvenliği deprem dayanıklılık raporu ile belirlenebilmektedir. Alınan deprem raporu ile binamızın depreme karşı güvenli olup olmadığı belirlenebilmektedir. Aynı zamanda bina güçlendirme projesi için de bu rapora ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan raporda bina deprem riskli çıkar ise binanızı deprem karşı güçlendirilebileceğiniz gibi kentsel dönüşüm ile yeniden inşa edebilirsiniz.

İzmir Deprem Performans Analizi 

 Deprem Performans Analizi İçin Yapılan Çalışmalar

 • Mevcut bina Rölevesinin çıkarılması
 • Binadaki yapısal hasarların tespit edilmesi
 • Betonarme, Yığma, Çelik ve Ahşap Yapı Taşıyıcı elemanlarından numuneler alınması ve Yapı Laboratuvarında Malzeme testlerinin yapılması
 • Betonarme Taşıyıcı elemanlarda RÖNTGEN ile demirlerin çap, adet, aralıklarının tespit edilmesi
 • Betonarme Taşıyıcı elamanlarda SIYIRMA işlemi ile Demirlerdeki korozyon tespitinin yapılması
 • Binanın oturduğu Zemin için Zemin Etüd Raporunun hazırlanması
 • Bilgisayara’ da Bina 3 Boyutlu Taşıyıcı Sistem Modelinin oluşturulması ve Yapıya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Performansının Belirlenmesi.
 • Binada yapılan tüm çalışmalar neticesinde BİNANIZA ait DEPREM PERFORMANS ANALİZİ RAPORUNUN hazırlanması.

Deprem raporu için uzmanlarımız binanızda gerekli çalışmaları eksiksiz olarak yapmaktadır. Rapor için ilk olarak yapının oturduğu zeminin durumu belirlemek için zemin etüd raporu hazırlanır böylece binanın oturduğu zemin ile ilgili tüm parametreler belirlenmiş olur.  Sonrasında mevcut binanın rövelesi çizilir. Uzmanlarımız yapının uygun bölgelerinden karot makinası ile beton numuneleri alır. Bu numuneler yapı laboratuvarında teste tabi tutularak yapının beton dayanımı belirlenir. Özel röntgen aleti ile yapı betonarme taşıyıcı elemanlardaki donatıların (demirlerin) adet, çap ve aralıkları belirlenir.

Taşıyıcı elemanlarda sıyırma işlemi yapılarak donatılardaki paslanmalar tespit edilir. Elde edilen tüm bilgiler ile bina 3 boyutlu olarak bilgisayarda modellenir. Özel deprem analizi programları ile binanın deprem hesapları yapılarak binanın deprem güvenliği belirlenir. Tüm çalışmalar kapsamında bina için deprem raporu hazırlanarak  başvuru sahibine teslim edilir. Konusunda uzman olan şirketimiz deprem testi çalışmalarını profesyonelce gerçekleştirmektedir. Yapının kullanım amacı, türü betonarme, çelik, ahşap, yığma taşıyıcı sistemi ne olursa olsun gerekli işlemler yönetmeliklere uygun ve hızlıca yapılarak bina deprem raporu hazırlanıp tarafınıza sunulur. Raporun içeriği ve binanın durumu hakkında uzman ekibimiz size bilgilendirme yapar.

Deprem Testi yapıp Deprem Raporunu hazırladığımız Binanız DEPREME KARŞI DAYANIKSIZ ÇIKAR İSE Binanızın Güçlendirilebilir veya Kentsel Dönüşüm kapsamında binanız yeniden inşaa edilebilir. Her İki durum için de FER AY ANALİZ Mühendis Uzmanları size detaylı bilgi verir. Talebiniz ile  Uzmanlarımız Binanızın Güçlendirilmesi veya Kentsel Dönüşüm kapsamında Yeniden İnşaası için Tüm Devlet Teşviklerini,  Kredilerini sizin adınıza çıkarıp, güçlendirme veya yeni bina projelerini çizip gerekli Ruhsatları alıp binanızın Güçlendirme İnşaatı veya Yeniden İnşaatını yapıp Binanızı size teslim eder.

İzmir Bilgi Amaçlı Deprem Dayanım Testi Raporu

Binanıza BİLGİ AMAÇLI  Deprem Testi yaptırıp Deprem Raporu almak için Fer Ay Analiz Firmamıza başvuruda bulunmanız Yeterlidir. Uzmanlarımız binanızın Deprem Testini yapıp hazırlanacak Deprem Raporunu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Kooperatifiniz, Siteniz, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, İzmir Deprem Dayanım Raporunu BİLGİ AMAÇLI yaptırabilirsiniz.

Deprem Analizi yaptığımız Binanız SON DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKAR İSE Uzmanlarımız konu hakkında size detaylı bilgi verip; alınması gereken önlemler konusunda SİZİLERİ BİLGİLENDİRİR.