Skip links

İmar Durum Belgesi Nasıl Alınır?

Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne gidip, standart imar durumu belgesi dilekçesini doldurunca ya da bir dilekçeyle müracaat ettiğinizde, “imar bilgi durumu” belgesini alabilmektesiniz.

İmar Durumu belge tanzimi şartları bazı belediyeler için; tapu fotokopisi, imar durumu belgesi için yeterli olmakla birlikte istenilen belgeler, her belediye için değişiklik göstermektedir. İzmir, ilçe belediye imar müdürlükleri genel olarak aşağıdaki belgeleri istenmektedir.

Dilekçe,
Tapu (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi birlikte),
Çap (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi ile birlikte, son 1 yıl içinde alınmış),
Müracaatçı vekil ise vekaletname,
Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf, Koruma Kurulu Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

Yorum yapın